INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Administrator GN   30 października 2020   Możliwość komentowania INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY została wyłączona

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim przez okres 2 miesięcy tj. od 02 Listopad 2020 r. do 22 grudnia 2020 roku.

Czytaj więcej…