Nauczyciele

Nauczyciele SP w Zaborzu:

Piotr Bagnicki – wychowanie fizyczne
Małgorzata Baranowska – fizyka
Tomasz Borowczyk – wychowanie fizyczne
Urszula Bartus – historia, wos
Małgorzata Bulik – matematyka
Sylwia Bulik – język angielski
Jolanta Cora – biologia
Agnieszka Ceglarz – język angielski
Marta Jarosz – język polski
Łukasz Niewiadomski – geografia
Renata Jasieniak – język polski
Renata Kaczmarczyk – religia
Małgorzata Kapcińska – wychowanie fizyczne
Katarzyna Kobosko – język polski
Anna Kotara – pedagog szkolny
Agnieszka Kozłowska – psycholog szkolny
Anna Laszczak – matematyka
Anna Maziarz – fizyka
Marek Michoń – muzyka
Grzegorz Noszka – informatyka
ks. Marian Gruszczyk – religia
Mirosława Pawlica – biblioteka, język polski
Anna Kolarczyk – zajęcia techniczne
Violetta Rydzoń – edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
Jadwiga Sikora – matematyka
Marek Skrzypecki – historia, informatyka
Ewa Stachura – język angielski
Jolanta Szulc – chemia
Barbara Warzecha – język polski
Barbara Wasztyl – historia, wos
Ewa Wawrzyczek – język niemiecki
Marta Wozniak – wychowanie fizyczne
Renata Zima – geografia