Zapisy do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborzu pragnie poinformować, iż od dnia 20 lutego do 10 marca 2023 r. trwać będą zapisy do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 dzieci urodzonych w 2017 r. i zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim. Wypełnione przez Rodziców wnioski o przyjęcie przyjmowane będą w sekretariacie do dnia 10 marca 2023 r. do godz.15.00.

UWAGA!
Wnioski należy składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły (7.00 – 15.00)

Dokumentami, które należy przedstawić do wglądu podczas składania wniosku są:

 • Dowód osobisty rodzica (nie przyjmujemy kserokopii)
 • Skrócony akt urodzenia dziecka (oryginał)

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. KEN w Zaborzu, na rok szkolny 2023/2024 – zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2023 Wójta Gminy Oświęcim – przeprowadzane będzie wobec dzieci zamieszkałych w Gminie Oświęcim.

Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

 • składanie wniosków o przyjęcie do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r.
 • weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego
  i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 13 marca do 15 marca 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 marca 2023 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia od dnia 23 marca do 24 marca 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych – 27 marca 2023 r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 • składanie wniosków – od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r.
 • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
  i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 2 maja do 5 maja 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 8 maja 2023 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia od dnia 9 maja do 10 maja 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych – 19 maja 2023 r.

Załączniki i dokumenty:

Regulamin rekrutacji do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie Wójta nr 17/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół, przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVIII/168/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącej określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.