Zapisy do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborzu pragnie poinformować, iż od dnia 23 lutego do 11 marca 2022 r. trwać będą zapisy do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 dzieci urodzonych w 2016r. i zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim. Wypełnione przez Rodziców wnioski o przyjęcie przyjmowane będą w sekretariacie do dnia 11 marca 2022 r. do godz.15.00.

UWAGA!
Wnioski należy składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły (7.00 – 15.00)

Dokumentami, które należy przedstawić do wglądu podczas składania wniosku są:

 • Dowód osobisty rodzica (nie przyjmujemy kserokopii)
 • Skrócony akt urodzenia dziecka (oryginał)

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. KEN w Zaborzu, na rok szkolny 2022/2023 – zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2022 Wójta Gminy Oświęcim – przeprowadzane będzie wobec dzieci zamieszkałych w Gminie Oświęcim.

Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 23 lutego 2022r. do dnia 11 marca 2022r.
 • weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego
  i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 14 marca do 16 marca 2022r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 marca 2022r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia od dnia 24 marca do 25 marca 2021r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych – 28 marca 2022r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 • składanie wniosków – od dnia 21 kwietnia 2022r. do dnia 29 kwietnia 2022r.
 • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
  i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 2 maja do 5 maja 2022r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 9 maja 2022r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia od dnia 10 maja do 13 maja 2022r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych – 20 maja 2022r.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego