Zapisy do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborzu pragnie poinformować, iż od dnia 19 lutego do 8 marca 2024 r. trwać będą zapisy do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 dzieci urodzonych w 2018 r. i zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim. Wypełnione przez Rodziców wnioski o przyjęcie przyjmowane będą w sekretariacie do dnia 8 marca 2024 r. do godz.15.00.

UWAGA!
Wnioski należy składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły (7.00 – 15.00)

Dokumentami, które należy przedstawić do wglądu podczas składania wniosku są:

 • Dowód osobisty rodzica (nie przyjmujemy kserokopii)
 • Skrócony akt urodzenia dziecka (oryginał)

Postępowanie rekrutacyjne do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. KEN w Zaborzu, na rok szkolny 2024/2025 – zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2024 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 9 stycznia 2024 r.  – przeprowadzane będzie wobec dzieci zamieszkałych w Gminie Oświęcim.

Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

 • składanie wniosków o przyjęcie do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 19 lutego 2024 r. do dnia 8 marca 2024 r.
 • weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego
  i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 11 marca do 13 marca 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 marca 2024 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia od dnia 21 marca do 22 marca 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych – 26 marca 2024 r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 • składanie wniosków – od dnia 18 kwietnia 2024 r. do dnia 26 kwietnia 2024 r.
 • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
  i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 6 maja do 8 maja 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 10 maja 2024 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia od dnia 13 maja do 14 maja 2024 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych – 17 maja 2024 r.

Załączniki i dokumenty:

Regulamin rekrutacji do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli

Zarządzenie Wójta nr 19/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół, przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVIII/168/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącej określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.