Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy – mgr Anna Kotara

Doradztwo zawodowe w gimnazjum spełnia trzy podstawowe zadania:

 • ma ułatwić młodemu człowiekowi biegłe poruszanie się po rynku pracy
 • ma pozwolić rozpoznać predyspozycje i dokonać zgodnie z nimi wyboru zawodu
 • ma ułatwić wybranie dalszej drogi edukacyjnej:

Realizacja zadań i treści doradztwa zawodowego z podziałem na etapy:

Klasa I

Poznaję siebie: ćwiczenia integrujące grupę, rozwijające samowiedzę i świadomość własnego potencjału, kształtujące umiejętności społeczne:

 • Jaki jestem?
 • Moje kompetencje osobowe
 • Moje zainteresowania
 • Moje zdolności
 • Mój charakter
 • Mój stan zdrowia
 • Moje osiągnięcia w nauce

Klasa II

Poznaję świat zawodów: ćwiczenia pomagające w wyborze szkoły i zawodu, badające predyspozycji zawodowe, przygotowujące do poszukiwania pracy:

 • Charakterystyka zawodów( głównie z lokalnego rynku)
 • Moje skłonności zawodowe
 • Moja kariera zawodowa
 • Ja wobec zmian na rynku pracy
 • Rynek pracy
 • Zawody przyszłości

 

Klasa III

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej:

ćwiczenia pomagające w formułowaniu celów i podejmowaniu decyzji

 • Źródła informacji o ofercie edukacyjnej
 • Charakterystyka poszczególnych typów szkół
 • Analiza programów kształcenia w szkołach średnich
 • Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych
 • Harmonogram rekrutacji
 • Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów
 • Ostateczny wybór szkoły

 

 

Unbenannt