Dyrektor

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu

Dyrektor:

mgr Marek Skrzypecki

Zastępca dyrektora:

mgr Anna Laszczak