Rekrutacja – rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborzu pragnie poinformować, iż od dnia 25 lutego  do 26 marca 2021 r. trwać będą zapisy   do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci urodzonych w 2014 r. i zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zaborzu.

Wypełnione przez Rodziców karty zapisu dziecka do szkoły oraz wnioski           o przyjęcie przyjmowane będą w sekretariacie do dnia 26 marca 2021 r.          do godz.15.00 .

UWAGA !  W związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym karty zapisu oraz wnioski należy składać w godzinach pracy szkoły (6.30 – 16.00)           w przedsionku wejścia głównego do skrzynki z napisem „Rekrutacja – skrzynka na wypełnione dokumenty”.

Dokumentami, które należy przedstawić do wglądu są:

 • Dowód osobisty rodzica

 • Skrócony akt urodzenia dziecka

Dokumenty powyższe będą konieczne do przedstawienia po zakończeniu zapisów i postępowania rekrutacyjnego.

 Postępowanie rekrutacyjne do klasy I na rok szkolny 2021/2022 –  zgodnie         z Zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Oświęcim – przeprowadzane będzie wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

 Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

 • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  –  od dnia 25 lutego 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r.
 • weryfikacja wniosków  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –   od dnia 31 marca do 2 kwietnia 2021 r.
 •   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  8 kwietnia 2021 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia  od dnia 9 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 19 kwietnia 2021 r.                                     

  Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 • składanie wniosków  –  od dnia 27 maja 2021 r. do dnia 4 czerwca 2021 r.
 • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –  od dnia 7 czerwca do 8 czerwca 2021 r.
 •   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  9 czerwca 2021 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia  od dnia 10 czerwca do 16 czerwca 2021 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 17 czerwca 2021 r.                                                                                                                                                                   

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z uchwałą  nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r.  (nie dotyczą uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły):

1) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – wartość kryterium 40 punktów;

2) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu należytej opieki – wartość kryterium 30 punktów;

3) kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do szkoły, niż do szkoły obwodowej – wartość kryterium 20 punktów;

4) miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły – wartość kryterium 10 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów  są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

WNIOSEK i KARTA ZAPISU – kliknij  poniżej