Rekrutacja – rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborzu pragnie poinformować, iż rozpoczynają się zapisy  do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 dzieci urodzonych w 2013 r. i zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zaborzu.

Wypełnione przez Rodziców karty zapisu dziecka do szkoły przyjmowane są w sekretariacie do dnia 27 marca 2020 r. do godz.15.00 .

Dokumentami, które podczas zapisu dziecka do klasy I należy przedstawić do wglądu są:

 • Dowód osobisty rodzica
 • Skrócony akt urodzenia dziecka

Natomiast postępowanie rekrutacyjne (do klasy I) przeprowadzane będzie tylko wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

 Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

 • składanie wniosków  –  od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.
 • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków    i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –                                          od dnia 1 kwietnia   do 3 kwietnia 2020 r.
 •   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  6 kwietnia 2020 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia  od dnia 7 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 20 kwietnia 2020 r.                                     

  Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 • składanie wniosków  –  od dnia 27 maja 2020 r. do dnia 3 czerwca 2020 r.
 • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków    i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –                                          od dnia 4 czerwca   do 5 czerwca 2020 r.
 •   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  8 czerwca 2020 r.
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia  od dnia 9 czerwca do 16 czerwca 2020 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 17 czerwca 2020 r.                                                                                                                                                                   

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym   (nie dotyczą uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły):

1) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – wartość kryterium 40 punktów;

2) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu należytej opieki – wartość kryterium 30 punktów;

3) kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do szkoły, niż do szkoły obwodowej – wartość kryterium 20 punktów;

4) miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły – wartość kryterium 10 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów  są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

WNIOSEK i KARTA ZAPISU – kliknij  poniżej

Więcej będzie można zobaczyć podczas dnia otwartego już 4 marca 2020 r.  Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy.