Zestaw podręczników dla klas I – VIII szkoły podstawowej

 Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 dla klas II – VIII szkoły podstawowej:

Uczniowie otrzymają komplety darmowych podręczników  w szkole z wyjątkiem podręcznika do Religii, który należy zakupić we własnym zakresie.

 

klasa druga

klasa czwarta

klasa piąta

klasa szósta

klasa siódma

klasa ósma

 

Podręczniki do Religii – rok szkolny 2020/2021:

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 dla klas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej:

 Podręcznik do Religii, który należy zakupić we własnym zakresie.

Religia klasa I szkoły podstawowej  – „Żyjemy w Bożym Świecie”, Podręcznik z płytą interaktywną – e-book, Redakcja ks.dr K. Mielnicki, wydawnictwo „Jedność” AZ-11-01/12-KI-1/12

Religia klasa II szkoły podstawowej  – „Idziemy do Jezusa” Podręcznik z płytą interaktywną – e-book, Praca zbiorowa,  Redakcja ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak, wydawnictwo „Jedność” AZ-12-01/12-KI-3/12.

Religia klasa III szkoły podstawowej – „Jezus jest z nami” Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej , Redakcja ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak, wydawnictwo „Jedność”, AZ-13-01/12-KI-4/13, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej „Jezus jest z nami”.

Religia klasa IV szkoły podstawowej – „Miejsce pełne BOGActw”, Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej, autorzy: ks. dr. K Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek. AZ-21-02/12-KI-1/12. , wydawnictwo „Jedność”, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy 4 szkoły podstawowej „Miejsce pełne BOGActw”, autorzy: E. kondrak, E. Parszewska.

Religia klasa V szkoły podstawowej – „Spotkanie uBOGAcające”, Podręcznik do religii dla klasy 5, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrask, E. Parszewska, AZ-22-02/12-KI-1/13, Zeszyt Ćwiczeń dla klasy 5 szkoły podstawowej „Spotkania ubogacające”, wydawnictwo „Jedność”, .

Religia klasa VI szkoły podstawowej – „Tajemnice bogatego życia”, Praca zbiorowa, Podręcznik oraz Zeszyt Ćwiczeń, wydawnictwo „Jedność”, AZ-23-02/12-KI-3/14.

Religia klasa VII szkoły podstawowej – „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”, Podręcznik, Praca zbiorowa, wydawnictwo „Jedność”, AZ-31-01/13-KI-3/13.

Religia klasa VIII szkoły podstawowej – „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” , Praca zbiorowa, Podręcznik, wydawnictwo „Jedność”, AZ-32-01/13-KI-4/14.