Historia i tradycja

Początki gimnazjum

Początki gimnazjum w Zaborzu związane są z wprowadzeniem w 1999 roku reformy oświaty. W całym kraju władze samorządowe borykały się z problemem tworzenia nowej sieci szkół gimnazjalnych. Powstawały, jak grzyby po deszczu, zespoły łączące szkoły podstawowe i gimnazja. Zarząd gminy wiejskiej Oświęcim podjął decyzję o utworzeniu na swym terenie dwóch szkół gimnazjalnych. W Rajsku powstało Gimnazjum Gminne Nr 1 natomiast w Zaborzu utworzono Gimnazjum Gminne Nr 2. Żadne z nowych gimnazjów nie powstało na bazie szkoły podstawowej. Gimnazjum zaborskie znalazło swoją siedzibę w wydzierżawionym od firmy „Plantpol” budynku przy ulicy Jezioro 21, którego pierwsze i drugie piętro poddano gruntownemu remontowi. 1 września 1999 roku 105 uczniów po raz pierwszy przekroczyło mury nowej szkoły tworząc pięć klas Ia, Ib, Ic, Id i Ie. Gimnazjum swym obwodem objęło 5 sołectw: Porębę Wielka, Włosienicę, Stawy Monowskie, Grojec i Zaborze.

W pierwszym roku funkcjonowania nauka odbywała się na jedną zmianę. Dyrektor szkoły –
pani mgr Wiesława Pawłowska – zaprosiła do współpracy ośmiu nauczycieli: mgr Renatę Jasieniak, mgr Jolantę Corę, mgr Barbarę Gworek, mgr Renatę Zimę, mgr Joannę Momot, mgr Renatę Kaczmarczyk, mgr Jolantę Sieracką, mgr Marka Strzałę, mgr Marka Skrzypeckiego.

Nowa szkoła

Tempo prac było astronomiczne. W lutym 2001 r. rozpoczęto prace ziemne, by we wrześniu tego samego roku uczniowie weszli do pierwszych trzech segmentów nowego gimnazjum. Generalnym wykonawcą całej inwestycji była firma „Chemobudowa” Kraków.

 

Uroczyste otwarcie Gimnazjum

Uroczystość otwarcia miała miejsce 17 czerwca 2002 r. Połączono ją z nadaniem szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz poświęceniem sztandaru (ufundowanego przez Rodziców) i tablicy pamiątkowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy Oświęcim Panem Andrzejem Bibrzyckim oraz Małopolski Kurator Oświaty Pan Jerzy Lackowski