WITAJ SZKOŁO!

Administrator MS   31 sierpnia 2020   Możliwość komentowania WITAJ SZKOŁO! została wyłączona

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem/am wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

 

Zasady obowiązujące w szkole w czasie pandemii koronawirusa COVID-19

 1. Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy, który nie jest objęty kwarantanną i u którego
  w domu współmieszkańcy nie mają objawów sugerujących zakażenie koronawirusem oraz nie przebywają na kwarantannie ani w izolacji.
 2. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem i dezynfekują ręce.
 3. Uczeń nie przynosi zbędnych w szkole rzeczy. Korzysta wyłącznie z własnych podręczników i przyborów szkolnych.
 4. Każdy uczeń wyposażony jest w maseczkę, w której wchodzi do szkoły i przebywa
  w przestrzeni wspólnej w budynku szkoły (korytarz, szatnia, toaleta, jadalnia).
 5. Uczniowie przestrzegają ustalonych w szkole zasad, dbają o higienę oraz zachowują dystans społeczny.
 6. Każda klasa przebywa w wyznaczonej sali, a nauczyciel przechodzi między klasami.
 7. Przerwy spędzane są w klasie lub w wyznaczonej strefie na korytarzu albo na świeżym powietrzu.
 8. Rodzice nie wchodzą do szkoły, z wyjątkiem Pasowania na ucznia, zebrań oraz sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu dziecka (1 rodzic/opiekun na dziecko). Rodzice podczas pobytu w szkole mają założoną maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekowane ręce.
 9. Rodzice podają wychowawcy numer telefonu do szybkiego kontaktu w razie złego samopoczucia ich dziecka i konieczności odebrania go ze szkoły.
 10. Nauczyciele, pracownicy, uczniowie i ich rodzice przestrzegają procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w okresie pandemii koronawirusa.
 11. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 12. W okresie pandemii wyłącza się dystrybutor wody pitnej (źródełko).
 13. W autobusie szkolnym obowiązuje maseczka i zachowanie dystansu społecznego.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły