Rekrutacja do klas pierwszych – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Administrator MS   20 kwietnia 2020   Możliwość komentowania Rekrutacja do klas pierwszych – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych została wyłączona

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Na podstawie § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie oświadczeń woli złożonych przez rodziców poniżej publikujemy listę dzieci przyjętych oraz listę dzieci nieprzyjętych  do klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Zaborzu w roku szkolnym 2020/2021.

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych

 

Przypominamy jednocześnie, iż na przełomie maja i czerwca 2020 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

  • składanie wniosków  –  od dnia 27 maja 2020 r. do dnia 3 czerwca 2020 r.
  • weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków                 i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –                                         od dnia 4 czerwca   do 5 czerwca 2020 r.
  •   podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych –  8 czerwca 2020 r.
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia  od dnia 9 czerwca do 16 czerwca 2020r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 17 czerwca 2020 r.