ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Administrator GN   9 czerwca 2021   Możliwość komentowania ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ została wyłączona

Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2020/2021, dlatego informujemy o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników oraz książek.

Drodzy uczniowie, przypominamy, że ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.

Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z regulaminem podręczniki zniszczone lub zagubione należy odkupić i dostarczyć do biblioteki w określonym terminie.

Poniżej znajduje się harmonogram zwrotu podręczników oraz dokument do wydruku – potwierdzenie zwrotu wypożyczonych książek i podręczników.

 

 INSTRUKCJA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ZABORZU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Uczniowie klas 1 – 3

Wychowawcy klas zbierają podręczniki od rodziców /uczniów w wyznaczonym przez siebie terminie i ustalonym miejscu a następnie przekazują do biblioteki szkolnej według harmonogramu (Załącznik nr 1). Wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej uczniowie zdają w dniu zdawania podręczników.

 1. Uczniowie klas 4 – 7

Zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 1)  przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników. Wychowawca klasy obecny jest przy zdawaniu podręczników przez uczniów.

 1. Uczniowie klasy 8

Zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 1)  przynoszą komplety podręczników oraz wszystkie książki wypożyczane z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników. Wychowawca klasy obecny jest przy zdawaniu podręczników przez uczniów.

 1. Uczniowie, którzy od września 2021 r. zmieniają szkołę zobowiązani są do zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej w dniu zdawania podręczników.
 2. Komplet podręczników musi być zapakowany w przeźroczysty worek foliowy lub przewiązany sznurkiem.
 3. Do każdego pakietu podręczników należy dołączyć uzupełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie (wzory oświadczeń zostaną przesłane w wiadomości do rodziców/opiekunów przez e-dziennik). Załącznik nr 2.
 4. Wypożyczone książki, lektury muszą być zapakowane do oddzielnego worka, na którym ma być umieszczona kartka z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 5. Zwroty dokonywane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
 • nie wolno tworzyć zgromadzeń,
 • zachować dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra),
 • 5-10 min na każdego ucznia zgodnie z numerem ucznia w dzienniku,
 • mieć założone maseczki.
 1. Uczeń powinien przygotować podręczniki:
 • zdjąć okładki. Jeżeli okładki mają taśmę samoprzylepną – zostawiamy,
 • wytrzeć gumką wszystkie podkreślenia, zapiski, rysunki dokonane ołówkiem,
 • rozprostować wszystkie zagięte karty,
 • podkleić rozdarte lub wypadające kartki,
 • usunąć własne materiały (sprawdziany, kartkówki, notatki, zakładki)
 • spakować wszystkie podręczniki do reklamówki lub dowolnego foliowego worka, związać,
 • nie wkładamy do reklamówki podręcznika do religii i zeszytów ćwiczeń,
 • książkę wypożyczoną z biblioteki wkładamy do osobnego worka lub reklamówki,
 • dołączyć uzupełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie (wzory oświadczeń zostaną przesłane w wiadomości do rodziców/opiekunów przez e-dziennik) i zamieszczone na stronie www szkoły oraz blogu biblioteki. Załącznik nr 2.
 • uczniowie klas ósmych i kończący naukę w Szkole Podstawowej w Zaborzu, zobowiązani są rozliczyć się z Biblioteką szkolną do dnia 17.06.2021 r.
 1. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.
 2. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się: umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.
 3. Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem: zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie, zgniecenie lub połamanie) płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 4. Dostarczone do szkoły podręczniki i książki podlegają kwarantannie. Po upływie kwarantanny Komisja dokonuje oceny stanu technicznego i kompletności zwróconych podręczników.
 5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia/niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza.
 6. Pytania lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotu podręczników i książek proszę kierować na adres email: bibliotekaspzaborze@gmail.com

HARMONOGRAM

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8