Zmiany związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych

Administrator MS   17 maja 2020   Możliwość komentowania Zmiany związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych została wyłączona

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Rządu RP rozpoczyna się proces stopniowego uruchamiania szkół podstawowych.
Proces ten będzie przebiegał etapowo, według następującego schematu:

1. od 18 maja rozpoczyna się realizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych    i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju przez nauczycieli specjalistów bezpośrednio na terenie szkoły – zajęcia te będą zorganizowane dla uczniów, których rodzice wyrażą stosowną zgodę.

2. od 25 maja uczniowie klas I – III uzyskają możliwość brania udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

3. od 25 maja uczniowie klas VIII uzyskują możliwość, korzystania z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach, które będą odbywać się na terenie szkoły.

4. od 1 czerwca uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, a na dyrektorze spoczywa obowiązek ich organizacji.

Wszystkie zajęcia organizowane na ternie szkoły będą odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych zmian znajdziecie Państwo poniżej.

Co ze szkołami do wakacji?

Wytyczne GIS- zajęcia dla uczniów klas I – III

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne

Wytyczne GIS – konsultacje z nauczycielami w szkole