Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – Plan Uroczystości

Administrator MS   28 sierpnia 2020   Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – Plan Uroczystości została wyłączona

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020 r. według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

W związku z okresem pandemii rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – odbędą się tylko spotkania uczniów z wychowawcami.

Na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi zachowując zasady reżimu sanitarnego (zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).

Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Podczas przebywania uczniów na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole) istnieje obowiązek utrzymywania dystansu oraz zakrywania nosa i ust .

W uroczystości „Pasowania” uczniów klas pierwszych mogą uczestniczyć Rodzice zachowując jednocześnie dystans społeczny i zakrywając twarz maseczką. Podczas uroczystości na sali gimnastycznej będzie przebywała tylko jedna klasa pierwsza (wejście na salę gimnastyczną bezpośrednio od strony podwórka).

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

W związku a trwającym remontem skrzyżowania DK 44 z ulicą Jezioro i ulicą Porębską autobus szkolny będzie wjeżdżał od strony ul. Fabrycznej w ul. Pod Borem i Pod Dębem następnie wróci tą samą trasą na ul. Fabryczną i ulicą Chemików (DK44, 933) dotrze  na przystanek Zaborze Pętla Domki i dalej ulicą Grojecką do przystanku Zaborze Pętla. Uczniowie będą wysiadać na przystanku Zaborze Wodociągi.

W autobusie obowiązują maseczki.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO W DNIU 1.09.2020 R.

Uwaga! Autobus szkolny dotrze na przystanek Zaborze Węgielnik