Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych – listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Administrator MS   8 czerwca 2020   Możliwość komentowania Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych – listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych została wyłączona

Szanowni Państwo , Drodzy Rodzice,

Na podstawie § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poniżej publikujemy listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021.

Lista dzieci zakwalifikowanych    

Lista dzieci niezakwalifikowanych    

         W dniach od 9 do 16 czerwca 2020 r. należy złożyć w szkole oświadczenie woli przyjęcia  dziecka do szkoły wyrażonej we wniosku.

W obecnych okolicznościach możecie Państwo pobrać Oświadczenie ze strony szkoły i po wypełnieniu i  zapakowaniu do koperty złożyć w skrzynce dostępnej  przed wejściem do budynku szkoły (forma preferowana) w godz. od 7.00 do 15.00, lub przesłać na adres e-mail (spzaborze@spzaborze.gminaoswiecim.pl) szkoły skan wypełnionego i podpisanego dokumentu, lub nadać w urzędzie pocztowym oryginał dokumentu na adres Szkoła Podstawowa w Zaborzu, Zaborze ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim.

W dniach 16, 17, 18 czerwca w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty, dlatego prosimy o dostarczanie oświadczenia woli w tych dniach od 14.00 do 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi  17 czerwca 2020 r.       

Oświadczenie woli przyjęcia kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej