Ojcowski Park Narodowy zajmuje szczególne miejsce na mapie

Administrator GN   5 października 2021   Możliwość komentowania Ojcowski Park Narodowy zajmuje szczególne miejsce na mapie została wyłączona

Ojcowski Park Narodowy zajmuje szczególne miejsce na mapie, do którego wybrały się 28 września dwie: klasy 3b i 3c. Obszar zajmowany przez Ojcowski Park Narodowy jest turystycznie atrakcyjny z uwagi na licznie występujące jaskinie powstałe w wapiennych skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Do tej pory doliczono się na terenie parku ponad 700 różnej wielkości jaskiń. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się drewniana zabudowa pochodząca z XIX i XX wieku. Obszar ten od najdawniejszych czasów miał duże znaczenie strategiczne ze względu na korzystne ukształtowanie terenu. Po dawnych grodach ulokowanych na Wzgórzu Okopy czy w Grodzisku nie pozostało już niestety zbyt wielu śladów. Na szczęście wciąż możemy podziwiać, co też uczyniliśmy dwa średniowieczne zamki leżące na słynnym Szlaku Orlich Gniazd. Obie ojcowskie twierdze wybudowano w celu ochrony szlaku handlowego ciągnącego się wzdłuż Doliny Prądnika..

Brama Krakowska

Dzieci zapoznały się z lokalną legendą, według której oba filary bramy powoli zbliżają się do siebie. Gdy w końcu się połączą,  nastąpi koniec świata. Co bardziej zapobiegliwi na wszelki wypadek podpierają skały kijkami, powstrzymując ten niebezpieczny proces.

Uczniowie dotarli pod Maczugę Herkulesa skąd wspięli się na zamek  w Pieskowej Skale.

Zobaczyli również Rękawice – niezwykle ,,fotogeniczną” skałę. Według legendy miejscowa ludność schowała się w jaskini przed Tatarami, a Bóg, by ratować ich przed niewolą, przysłonił wejście do jaskini własną dłonią.

Źródełko Miłości stanowiło  jedną z wielu atrakcji  na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego z jaką zetknęły się dzieci ale na pewno najsłynniejszą. Nazwę swoją zawdzięcza legendzie o parze, która, wypiwszy wodę z tego źródła, zapałała do siebie dozgonnym uczuciem.

Ekspozycja Przyrodnicza, którą obejrzeli pozwoliła poszerzyć wiedzę jak powstała Dolina Prądnika i jej jaskinie, kiedy zamieszkali w nich pierwsi ludzie pierwotni.

Szczęśliwi , naładowani pozytywną energią uczniowie pożegnali region wyżynny i wrócili w godzinach popołudniowych do kotliny😊