Odpłatność za obiady

Administrator GN   5 października 2020   Możliwość komentowania Odpłatność za obiady została wyłączona

Szanowni Państwo,

  W związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym i koniecznością ograniczenia kontaktów, od września 2020 r. wdrożony został w Gminie Oświęcim system wpłat za obiady na rachunek bankowy szkoły:

 ABS Bank Spółdzielczy 06 8110 1023 2003 0302 3305 0004

       Prosimy zapoznać się z następującymi zasadami i stosować je przy każdej wpłacie:               

 dokonywać wpłat w naliczonej wysokości ( nie mniej, nie więcej);

wpisywać w tytule przelewu – imię i nazwisko dziecka, klasa oraz za jaki okres jest wpłata (za jaki miesiąc), np. Jan Kowalski, kl.III,  wpłata za obiady za m-c wrzesień 2020r.;

terminowo regulować wpłaty – do 10-tego dnia następnego m-ca

za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy szkoły,

-w szczególnie uzasadnionych przypadkach ( np.brak konta bankowego) wpłaty można dokonać u intendenta szkoły w terminach jak wyżej,

– za każdy dzień opóźnienia wpłaty naliczane będą odsetki ustawowe za zwłokę od zaległości.

Uwaga!

wpłaty za obiady za miesiąc wrzesień można dokonywać w terminie

od 1 października do 10 października 2020 r.

Płatność jest realizowana z dołu czyli po zamknięciu miesiąca września – za faktycznie wykupione obiady.