INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Administrator GN   31 grudnia 2020   Możliwość komentowania INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY została wyłączona

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – na zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu ul. Jezioro 2, 32-600 Oświęcim przez okres 6 miesięcy tj. od 4 stycznia 2021 r. do 26 czerwca 2021 roku. W oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu (załącznik do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im . Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu z dnia 02 stycznia 2018 r.)

 

Czytaj więcej…