EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Administrator GN   23 czerwca 2022   Możliwość komentowania EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ została wyłączona

 

W dniach 20 i 21 czerwca 2022 r. uczniowie klas IV i starsi  Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej przystąpili do egzaminu na kartę rowerową z części praktycznej.

Celem  egzaminu było:

  • krzewienie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • promowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • propagowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części:

– część teoretyczna była sprawdzeniem wiedzy teoretycznej, która odbywała się w dniu 9.06.2022r. w wersji elektronicznej, w formie testu jednokrotnego wyboru. Zakres pytań dotyczył: znajomości zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania, znajomości znaków drogowych i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 35 minut. Aby go zdać, musieli poprawnie odpowiedzieć na 20 z 25 pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną mogli przystąpić do egzaminu praktycznego.

– część praktyczna – egzamin z części praktycznej odbył się na boisku szkolnym.

Celem tej części egzaminu była:

-ocena kierującego rowerem  przestrzegającego przepisy ruchu drogowego,

– umiejętność prawidłowej techniki jazdy czyli zachowanie prawidłowej pozycji kierującego na rowerze,

– ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się we wskazanym miejscu,

– upewnienie się o możliwości jazdy, skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

Część praktyczna stanowiła szczególne wyzwanie od egzaminowanych. Wymagała od uczniów dużej koncentracji uwagi, sprawności fizycznej oraz  zachowania równowagi.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała komisja w składzie:
część teoretyczna i praktyczna – mgr inż. Anna Kolarczyk oraz mgr Grzegorz Noszka,
pierwsza pomoc przedmedyczna mgr Anna Kotara.

Do egzaminu przystąpiło łącznie 82 uczniów, z których wynik pozytywny uzyskało 57 egzaminowanych.

Egzamin zakończył się wspólnym zwycięskim przejazdem wokół boiska szkolnego.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” Gratulujemy!