Dobrowolne ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Administrator MS   4 września 2019   Możliwość komentowania Dobrowolne ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) została wyłączona

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej w formie grupowej, zakończyła się  z dniem 31 sierpnia 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 można zawrzeć nową umowę przystępując do ubezpieczenia grupowego proponowanego prze Radę Rodziców. Podkreślamy , że jest  to ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie NNW dla dziecka nie jest obowiązkowe  w szkole.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec   w czasie nauki, w drodze do szkoły, a także w życiu prywatnym.  W zasadzie ochrona ubezpieczeniowa odnosi się do nieszczęśliwych wypadków powstałych   na terenie naszego kraju w zakresie całodobowym.

Rodzice mają również możliwość ubezpieczenia dziecka indywidualnie, wybierają różne,  dogodne dla siebie warianty ubezpieczenia  NNW.

Przed podpisaniem umowy warto przeanalizować m.in.:

  • zakres ubezpieczenia (w tym zakres terytorialny),
  • ewentualne wyłączenia odpowiedzialności,
  • sumę ubezpieczenia.

Szkoła w żaden sposób nie pośredniczy w zawieraniu nieobowiązkowego ubezpieczenia NNW.

Na prośbę Rady Rodziców publikujemy dane dotyczące ubezpieczenia grupowego NNW. Przystępując do proponowanej wersji ubezpieczenia we wrześniu 2019 r. otrzymacie Państwo ochronę od dnia 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Proponowane warunki ubezpieczenia grupowego

Ogólne warunki