31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej

Administrator MS   29 maja 2021   Możliwość komentowania 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej została wyłączona

Już od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka dla wszystkich uczniów

Obowiązują ogólne zasady:

 • Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
 • Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
 • Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
 • Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.

DO SZKOŁY MOŻE UCZĘSZCZAĆ UCZEŃ BEZ OBJAWÓW INFEKCJI LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ ORAZ GDY DOMOWNICY NIE PRZEBYWAJĄ W IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH.

Szkoła w czasie nauki stacjonarnej będzie funkcjonowała według następujących zasad:

 • zapewnia dzieciom dowóz (autobus będzie kursował zgodnie z dotychczas obowiązującym rozkładem jazdy),
 • opiekę świetlicową  w dotychczasowych godzinach (od 630 do 1630),
 • obiady – odpłatność za obiady wydane w miesiącu czerwcu  należy regulować do dnia 20 czerwca 2021 r.,
 • wszystkie zajęcia dodatkowe przewidziane dla klas I – VIII również będą realizowane w formie stacjonarnej na terenie szkoły,
 • lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji,
 • odbiór dzieci ze szkoły (w tym również ze świetlicy) odbywać się będzie na dotychczas obowiązujących zasadach,
 • uczniowie  nie powinni przynosić  ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
 • dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych,
 • uczniowie powinni być wyposażeni w maseczki chroniące usta i nos,
 • jedna klasa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali lekcyjnej,
 • sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy,
 • przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie więcej czasu będą spędzać na świeżym powietrzu,
 • źródełko – fontanny wody pitnej pozostają nieczynne,
 • nie będzie działał sklepik szkolny,
 • jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).